หน้าแรก >>แพ็คเกจล่องเรือ >> เจ้าพระยาปริ้นเซส

รหัสโปรแกรมทัวร์ เรือดินเนอร์

ล่องเรือดินเนอร์ เจ้าพระยาปริ๊นเซส : บริการทุกวัน
ลงทะเบียน : 19.00 น., ขึ้นเรือ : 19.45 น., ล่องเรือกลับท่าเรือ : 21.45 น.

1. ค่าล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 2 ชม. (ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา - สะพานพระราม 8 - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา)
2. บุฟเฟต่อาหารนานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. ค่าเครื่องดื่มต้อนรับฟรุ๊ตพั้นซ์
5. ดรายแสน็ก
6. การแสดงดนตรีสด (ร้องเพลงสากล ฟิลิปปินส์แบนด์)

อัตราค่าบริการล่องเรือ ราคาปกติ จองกับ SK9TOUR
ลูกค้าชาวไทย ผู้ใหญ่ 1400.-    950.-    
ลูกค้าชาวไทยเด็กอายุระหว่าง 4 - 10  ปี 900 .-    650.-    
** กรณีเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามราคาพิเศษได้ที่ 02- 1484699 **

ดูรายละเอียดโปรแกรม..     


แผ่นที่การล่องเรือ

แผนที่การเดินทางไปท่าเรือ

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่สามเป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือ