หน้าแรก >>แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือแกรนด์เพิร์ล

รหัสโปรแกรมทัวร์ เรือดินเนอร์

ล่องเรือดินเนอร์ แกรนด์เพิร์ล : บริการทุกวัน
ลงทะเบียน : 19.00 น., ขึ้นเรือ : 19.30 น., ล่องเรือกลับท่าเรือ : 21.30 น.

1. ค่าล่องเรือแกรนด์เพิร์ล 2 ชม. (ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา - สะพานพระราม 8 - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. ค่าเครื่องดื่มต้อนรับ
5. รำไทย (โขน)
6. ความทรงจำสุดแสนประทับใจ

อัตราค่าบริการล่องเรือ ราคาปกติ จองกับ SK9TOUR
ลูกค้าชาวไทย ผู้ใหญ่ 1700.-    1150.-    
ลูกค้าชาวไทยเด็กอายุระหว่าง 4 - 10  ปี 1200 .-    850.-    
** กรณีเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามราคาพิเศษได้ที่ 02- 1484699 **

ดูรายละเอียดโปรแกรม..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ)

ล่องเรือทัวร์อยุธยา แกรนด์เพิร์ล : บริการทุกวัน
1. ค่าล่องเรือทัวร์อยุธยาตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
2. บุฟเฟต่อาหารไทย-นานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. อาหารว่าง (เฉพาะโปรแกรมทัวร์เต็มวัน ไปรถ-กลับเรือ และ One Way 2 กลับโดยเรือ)
5. มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)

ล่องเรือทัวร์อยุธยา เต็มวัน ไปรถ-กลับเรือ ลงทะเบียนท่าริเวอร์ซิตี้ : 7.00 น., ขึ้นรถ : 7.30 น., ล่องเรือกลับท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 16.30 น.
ทำบุญเสริมสร้างสิริมงคลไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
1. พระราชวังบางปะอิน
2. วัดมหาธาตุ
3. วัดพระศรีสรรเพชญ์

One Way 1 ไปโดยล่องเรือ ลงทะเบียนท่าริเวอร์ซิตี้ : 8.30 น., ขึ้นเรือ : 9.00 น., ถึงท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี) : 12.00 น.

One Way 2 กลับโดยล่องเรือ ลงทะเบียนท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี) : 13.00 น., ขึ้นเรือ : 13.30 น., ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 16.00 น.

อัตราค่าบริการล่องเรือ ราคาปกติ จองกับ SK9TOUR
ลูกค้าชาวไทย ผู้ใหญ่ 1300.-    1100.-    
ลูกค้าชาวไทยเด็กอายุระหว่าง 4 - 10  ปี 1000 .-    900.-    
** กรณีเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามราคาพิเศษได้ที่ 02- 1484699 **

ดูรายละเอียดโปรแกรม..     


แผ่นที่การล่องเรือ

แผนที่การเดินทางไปท่าเรือ

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่สามเป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือ