หน้าแรก >>แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือริเวอร์ซันครุยส์

รหัสโปรแกรมทัวร์ เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ)

ล่องเรือทัวร์อยุธยา ริเวอร์ซันครุยส์ : บริการทุกวัน

1. ค่าล่องเรือริเวอร์ซันตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ) 
4. อาหารว่างตามรายการ
5. มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)


ล่องเรือทัวร์อยุธยา เต็มวัน ไปโดยรถ-กลับโดยล่องเรือ : ลงทะเบียนท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 07.00 น., ขึ้นรถ : 8.00 น., กลับท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 16.00 น.
ทำบุญเสริมสร้างสิริมงคลไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
 

 

1. พระราชวังบางปะอิน
2. วัดมหาธาตุ
3. วัดหน้าพระเมรุ
4. วัดโลกะยะสุธาราม

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (ไปโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 979 บาท   / ราคาเด็ก 899 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (กลับโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 979 บาท   / ราคาเด็ก 899 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (ไปรถกลับเรือ)
ราคา
ปกติผู้ใหญ่  2,100 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,600 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 1,549 บาท   / ราคาเด็ก 1,189 บาท

Promotion :  1. ล่องเรือ 10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) ราคา 1,495 บาท / ท่าน
               2. ล่องเรือ 15 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

 

อัตราค่าบริการล่องเรือ ราคาปกติ จองกับ SK9TOUR
ลูกค้าชาวไทย ผู้ใหญ่ .-    .-    
ลูกค้าชาวไทยเด็กอายุระหว่าง 4 - 10  ปี .-    .-    
** กรณีเป็นหมู่คณะสามารถสอบถามราคาพิเศษได้ที่ 02- 1484699 **

ดูรายละเอียดโปรแกรม..