หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ >> เกาะนางยวน >>เกาะนางยวนเกาะเต่า

เกาะนางยวนเกาะเต่า  

- พักบนเกาะนางยวน ห้อง Standard Air (Zone A) 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ
- พักเกาะเต่า ฮิลไซต์ รีสอร์ท 1 คืน (ห้องแอร์) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ + อาหารเย็น 1 มื้อ
- ทริปดำน้ำตื้นหลายจุดตามอ่าวต่างๆ เกาะเต่าของวันที่ 2 พร้อมอาหารกล่อง 1 มื้อ
- ค่าเรือเร็วลมพระยา ชุมพร-เกาะยวน-เกาะเต่า-ชุมพร
- รถรับส่ง ท่าเรือ-ที่พัก ไปกลับ

วันที่แรก ชุมพร – เกาะนางยวน

 

06.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร เพื่อมารับสติ๊กเกอร์ พร้อมตั๋วเรือทำภารกิจส่วนตัวก่อนลงเรือ
07.00 น. เรือเร็ว LOMPRAYAH HIGH SPEED CATAMARAN ออกจากท่าเรือทุ่งมะขามน้อย มุ่งหน้าสู่เกาะนางยวน
08.30 น เดินทางถึงท่าเรือเกาะนางยวน ยินดีต้อนรับทุกท่าน และทำการ Check In รอเข้าที่พัก
11.30 น. เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเช่าอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก (50บาท) เสื้อชูชีพ (50บาท)

วันที่สอง ทัวร์ดำน้ำตื้นรอบเกาะเต่า

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 1) พร้อม Check Out ออกจากห้องพัก
08.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่หน้าเคาร์เตอร์ แจกอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากและเสื้อชูชีพ 1 ชุดต่อท่าน เที่ยวรอบเกาะเต่าดำน้ำตื้นดูประการัง 3-4 จุด อาทิ อ่าวฉลาม, อ่าวหินวงอ่าวลึก, อ่าวเทียนออก อ่าวม่วง และอื่นๆ อีกมากมายตามแต่อากาศจะเป็นใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง) ผลไม้และน้ำดื่ม (มื้อที่ 2) รับประทานบนเรือ
15.00 น. สิ้นสุด การดำน้ำตื้นรอบเกาะเต่า แวะส่งที่ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า
16.00 น. มีรถจากรีสอร์ทมารับท่าน เพื่อเดินทางต่อไปที่รีสอร์ท
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ. ห้องอาหาร รีสอร์ท (มื้อที่ 3)

วันที่สาม เกาะเต่า – ชุมพร

 

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)
08.30 น. เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจก่อนอำลาเกาะสวรรค์ ฝั่งอ่าวไทย
09.00 น. มีรถบริการส่งที่ท่าเทียบเรือเกาะตา เพื่อรอขึ้นเรือกลับฝั่งชุมพร
10.15 น. เรือเร็วลมพระยา ออกจากท่าเทียบเรือเกาะเต่า
11.45 น. เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

***สำหรับท่านที่ยังไม่อิ่มไอของทะเล ท่านสามารถอยู่เที่ยวชมบรรยากาศ จนถึงเวลา 13.00 (Check Out 10.30 น.) จะรับท่านมาส่งที่ท่าเทียบเรือเวลา 14.00 น. เรือออกจากเกาะเต่าเวลา 14.45 น. ถึงชุมพร เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 00.30 น.

อัตราค่าบริการ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,200 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
เพิ่มตั๋วรถบัสปรับอากาศจาก กรุงเทพฯ - ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย ท่านละ 800 บาท
เปลี่ยนห้อง Superior Room (Sea View) 200 บาท ต่อท่าน
เปลี่ยนห้อง Deluxe Room (Villa - Panorama View) 700 บาท ต่อท่าน

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

การเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.