หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ >> เกาะนางยวน >>เกาะเต่าฮิลไซต์

เกาะเต่าฮิลไซต์ 

 
- ค่าที่พัก 2 คืน เกาะเต่าฮิลไซต์ รีสอร์ท (ห้องแอร์ )
- ค่ารถบัส+ เรือเร็วลมพระยา กรุงเทพฯ-ชุมพร-เกาะเต่า-ชุมพร-กรุงเทพฯ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการรวม 6 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ของวันที่ 2 และค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน
- ค่ารถรับส่งท่าเรือ-ที่พักไปกลับ

วันแรก

20.00 น. มาที่บริษัทเรือเร็วพระยา ซ. รามบุตรี (วงเวียนบางลำพู) เพื่อมารับสติ๊กเกอร์และตั๋วรถบัสพร้อมตั๋วเรือ
21.00 น. รถบัสออกหน้า ธ. ทหารไทย สาขาบางลำพู เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือมะขามน้อย จ.ชุมพร

วันที่สอง ชุมพร-เกาะเต่า

06.00 น. เดินทางถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
07.00 น. เรือเร็วลมพระยาออกจากท่าเรือมะขามน้อย เพื่อมุ่งสู่เกาะเต่า
08.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะเต่า มีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท รับท่านที่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังที่พัก
09.00 น. ถึงรีสอร์ท ทำการ Check in เข้าที่พัก “เกาะเต่า ฮิลไซต์ รีสอร์ท” ชมทัศนียภาพโดยรอบที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Set เมนู (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านจะเช่าอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก (50บาท) เสื้อชูชีพ (50บาท)
ทางรีสอร์ทมีไว้บริการ (ท่านสามารถดำน้ำชมความงามของปะการัง และปลาบริเวณหน้ารีสอร์ท)
18.30 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเย็น Set เมนู (มื้อที่ 2) พร้อมกับบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดิน ณ ห้องอาหาร

วันที่สาม ทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า-เกาะนางยวน

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
09.00 น. รับอุปกรณ์ดำน้ำ เดินทางออกจากรีสอร์ท เพื่อลงเรือ เที่ยวรอบเกาะ ดำน้ำดูปะการัง รอบๆเกาะเต่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ข้าวกล่อง-ผลไม้-น้ำดื่ม (มื้อที่ 4)
14.00 น. แวะเกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง หรือ ขึ้นจุดชมวิวถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.30 น. เดินทางออกจากเกาะนางยวนกลับถึงรีสอร์ท อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น. อิ่มเอมกับอาหารมื้อเย็น Set เมนู (มื้อที่ 5)

วันที่สี่ เกาะเต่า-ชุมพร-กรุงเทพ

07.00 น. รับอรุณด้วยอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6)
08.00 น. เก็บสัมภาระ บันทึกความประทับใจด้วยบรรยากาศยามเช้า Check Out ออกจากที่พัก
09.00 น. เดินทางออกจากที่พัก มายังท่าเรือ
10.15 น. เรือเร็วลมพระยาออกจากท่าเรือ เกาะเต่า มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ. ชุมพร
11.45 น. ถึงท่าเรือชุมพร (ทุ่งมะขามน้อย) จ.ชุมพร
13.00 น. รถบัสออกจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม 1,600 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 3,300 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
เปลี่ยนห้อง Superior Room (Sea View) 200 บาท ต่อท่าน
เปลี่ยนห้อง Deluxe Room (Villa - Panorama View) 700 บาท ต่อท่าน
กรณีไม่ต้องการรถบัสไปกลับหักออก 400 บาท

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

การเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.