หน้าแรก >> แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือแกรนด์เพิร์ล >>เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ)

เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ) 

     
 
 
 
  ล่องเรือทัวร์อยุธยา แกรนด์เพิร์ล : บริการทุกวัน

 Ayutthaya Cruise
 

โปรโมชั่นล่องเรือทัวร์อยุธยา ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ
 

รายการโปรแกรมล่องเรือทัวร์อยุธยาของเรือแกรนด์เพิร์ล มีหลากหลายโปรแกรมทั้งทัวร์เต็มวัน และทัวร์ครึ่งวันล่องเรือ เช้า / บ่าย
สามารถ เลือกโปรแกรมได้ตามความสะดวกของแต่ละท่านเลยค่ะ
ไปรถ กลับเรือ ทัวร์อยุธยาเต็มวัน ไปรถ - กลับเรือ (กรุงเทพฯ - อยุธยา - วัดช่องลม/นนทบุรี - กรุงเทพฯ
ไปโดยเรือ (เที่ยวเดียว)  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (กรุงเทพฯ - นนทบุรี (จากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม))
กลับโดยเรือ (เที่ยวเดียว) รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้))


อยุธยาทัวร์เต็มวัน
* ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล*

(กรุงเทพฯ อยุธยา วัดช่องลม / นนทบุรี กรุงเทพฯ)

 

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 1,900 บาท / ท่าน , เด็ก (4-10 ปี)    1,300 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,590 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 1,090 บาท / ท่าน

Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) โทรสอบถามราคาพิเศษ
                                   ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา
07.00 . พบกัน    จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2 
07.30 . 

พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน  หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00 . เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ  หอวิฑูรทัศนา
10.30 น.  เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น.  เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์  เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 
กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล
13.00 .  ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 .     บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00 .               เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ


Lunch Cruis Tour A
ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (one way)
กรุงเทพฯ - นนทบุรี (จากท่าริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม)

อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, >เด็ก (4-10 ปี)    900 บาท / ท่าน
Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 790 บาท / ท่าน
Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) โทรสอบถามราคาพิเศษ
                                   ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา

08.30 น.  พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2
ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )
09.00 น.  ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearl เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
09.30 น.    บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์
12.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )


Lunch Cruis Tour B

กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว ( One Way) Tour B

นนทบุรี - กรุงเทพฯ (จากวัดช่องลม - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)
 

     อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ   ผู้ใหญ่ 1,200 บาท / ท่าน, เด็ก (4-10 ปี)    900 บาท / ท่าน

   Promotion : ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท / ท่าน, เด็ก(4-10 ปี) 790 บาท / ท่าน

   Big Promotion : มาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 (ผู้ใหญ่) โทรสอบถามราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่ 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (ท่านที่ 16)

 

  กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา
13.00 น.                 พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )
13.30 น.                     ขอต้อนรับสู่เรือ  “ Grand Pearl เรือที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา    กลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย  และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา
15.00 น.                       บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบทีสุด
16.00 น.                       เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการรวม
1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
2. บุฟเฟต่อาหารนานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)
4. อาหารว่าง (ที่ระบุในโปรแกรม)
5. ความประทับใจไม่รู้ลืม

ค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ
 

 เงื่อนไขการจอง
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิกการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตากำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. ลูกค้าสามารถเลื่อนกำหนดการเดินทางได้ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน โดยแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
4. การเลื่อนกำหนดการในครั้งแต่ไปจะเสียค่าดำเนินการ ครั้งละ 100 บาท / ท่าน 


การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ


แผนที่การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้

1210557419

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือแกรนด์เพิร์ลครับ...

 


 

 
     
     
 
การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
การเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.