หน้าแรก >> แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือริเวอร์ซันครุยส์ >>เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ)

เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ) 

     
 
 
 
 
เรือริเวอร์ซันครุยส์ (River Sun Cruise) article

   

รายละเอียดของเรือริเวอร์ซันครุยส์
ให้บริการนำเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองมรดกโลก พระนครศรีอยุธยาเดินทางทุกวันจากกรุงเทพมหานคร
โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์มือออาชีพ นำชมพระราชวังบางปะอินและนครประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยการล่องเรือ"ริเวอร์ซัน"พร้อมรับประทานอาหาร

กลางวันบนเรือ ซึ่งริเวอร์ซันรับรองท่านด้วยอาหารหลากหลายสไตล์บุฟเฟต์พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของ
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กำหนดการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์
07.30 น. เช็คอินน์ที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
08.00 น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
09.00 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนทีสร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป
10.30 น. เข้าสู่อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงาม
ของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย – พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด
- วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย
ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี
12.30 น. ออกจากวัดโลกยสุทธาราม เพื่อไปลงเรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี
อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ มีทั้งอาหารไทย-ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล      
13.00 น. ช่วงบ่าย บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยาที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซัน
เข้าสู่เมืองผ่านพระบรมมหาราชวัง และ วัด
16.30 น. ถึงท่าเทียบเรือที่ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์
และ สถานที่ต่าง ๆ

   

   

   

   

 

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (ไปโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 979 บาท   / ราคาเด็ก 899 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (กลับโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 979 บาท   / ราคาเด็ก 899 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์ (ไปรถกลับเรือ)
ราคา
ปกติผู้ใหญ่  2,100 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,600 บาท
ราคาผู้ใหญ่ 1,549 บาท   / ราคาเด็ก 1,189 บาท

Promotion :  1. ล่องเรือ 10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) ราคา 1,495 บาท / ท่าน
               2. ล่องเรือ 15 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

อัตรานี้รวม
1. การเดินทางตลอดโปรแกรม
2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตามรายการ

แผนที่การล่องเรือริเวอร์ซันครุยส์

แผนที่การเดินทางไปท่าริเวอร์ซันครุยส์

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือริเวอร์ซันครุยส์ครับ...


 
     
การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

การเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.