หน้าแรก >> แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์ >>เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ)

เรือเที่ยวอยุธยา (ไปโดยเรือ) 

     
 
 
 
 
เรือไวท์ ออร์คิด เที่ยวอยุธยา (White Orchid River Cruise) article
 

รายละเอียดของเรือไวท์ออร์คิดเที่ยวอยุธยา
เรือสำราญไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ เป็นเรือสำราญลำใหญ่ที่มีความ โอ่อ่า สะดวกสบาย พร้อมตกแต่งอย่างปราณีต มีดาดฟ้าชั้น 3 ที่เปิดโล่ง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งลำน้ำ ได้อย่างรอบตัว 360 องศา และรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 500 ท่าน ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆ ที่ได้ชมการนำเสนอสถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้นได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตาม แม่น้ำชมธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารบุพเฟต์นานาชาติรสเลิศ

กำหนดการล่องเรือเรือไวท์ออร์คิดเที่ยวอยุธยา
07.30 น. เช็คอินที่ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา
08.00 น. รถออกจากท่าริเวอร์ซิตี้
09.00 น. ถึงพระราชวังบางปะอิน ชมพระราชวังฤดูร้อนเป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสาน แบบจีนและแบบยุโรป
10.30 น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต       
- วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด   
- วัดพระศรีสรรเพชญ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา ซึ่งพื้นที่วัดเดิมเป็นที่ตั้งของพระราชมณเฑียรอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์
- วิหารพระมงคลบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดฯให้ก่อมณฑปสวมไว้ ครั้นถึงแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือ ยอดมณฑปเกิดไฟไหม้เพราะอสุนีบาตทำให้ส่วนบนของพระมงคลบพิตรเสียหายจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่แปลงเป็นวิหารแทน เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกไฟไหม้ แต่ได้รับการปฏิสังขรณืขึ้นใหม่
- วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี
12.30 น. ออกจากวัดหน้าพระเมรุ เพื่อไปลง เรือไวท์ ออร์คิด ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี อาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย–ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล อาหารรสเลิศ บ่าย บริการ ชา กาแฟ ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือ จากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ
15.45 น. ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

 

"; ?>
"; } ?>

อัตราค่าบริการล่องเรือไวท์ออร์คิด (ไปโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญผู้ 1,045 บาท   / ราคาเด็ก 945 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือไวท์ออร์คิด (กลับโดยเรือ)
ราคาปกติผู้ใหญ่  1,500 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 3-10 ปี) 1,100 บาท
ราคาผู้ใหญผู้ 1,045 บาท   / ราคาเด็ก 945 บาท

อัตราค่าบริการล่องเรือไวท์ออร์คิด (ไปรถกลับเรือ)
ราคา
ปกติผู้ใหญ่  2,200 บาท    / ราคาปกติเด็ก (อายุ 4-10 ปี) 1,600 บาท
ราคา
ผู้ใหญ่ 1,585 บาท   / ราคาเด็ก 1,185 บาท

พิเศษ :  1. ล่องเรือ 10 ท่านขึ้นไป (ผู้ใหญ่) ราคา 1,445 บาท / ท่าน
               2. ล่องเรือ 15 ท่านขึ้นไป ฟรี 1 ท่าน

อัตรานี้รวม
1. การเดินทางตลอดโปรแกรม
2. อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตามรายการ

แผนที่การล่องเรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์

แผนที่การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา

 

หมายเหตุ  ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของทางศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 40 บาท โดยนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ได้ที่เคาน์เตอร์ของเรือริเวอร์ซันครุยส์ครับ...


 

 
     
การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยาการเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.