หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี

รหัสโปรแกรมทัวร์ BA17303-BALI BURO 5 DAYS TG -FEB-DEC 2557

เจาะลึกบาหลี – บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

เดินทางเดือนกุมถาพันธ์-ธันวาคม 2557,28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558 

ราคาเริ่มต้นที่40,999-44,999 บาท/ท่าน

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม      **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว     **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย   **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋       **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ BA17302-BALI BURO 4 DAYS TG -FEB-DEC 2557

เจาะลึกบาหลี-บูโณพุทธโท 4 วัน เดินทางกุมภาพันธ์-ธันาวาคม 2557,29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558  ราคาเริ่มต้นที่ 38,999-42,999 บาท/ท่านเท่านั้น

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว     **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย      **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋   **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ BA17301-BALI 4DAYS TG - FEB-DEC 2557

เจาะลึก บาลี 4วัน เดินทางกุมภาพันธ์-ธันวาม 2557,29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558  ราคาเริ่มต้นที่ 30,999-34,900 บาท/ท่าน

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย    **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋     **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ PKGBA16603...Bali 5D PACKAGE (01 APR - 31 OCT 13)

ลูกค้าเดินทางได้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ ราคาตามรายการไม่รวมตั๋วค่ะ

แพจเกจทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 9,499 บาท/ท่าน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ PKGBA16602

ลูกค้าเดินทางได้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ ราคาตามรายการไม่รวมตั๋วค่ะ

แพจเกจทัวร์ บาหลี4วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้นที่ 7,799 บาท/ท่าน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ PKGBA16601...Bali 3D PACKAGE(01 APR-31 OCT 13)

ลูกค้าเดินทางได้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปค่ะ ราคาตามรายการไม่รวมตั๋วค่ะ

แพจเกจทัวร์บาหลี 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 5,599 บาท/ท่าน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ BA16302 Bali-Lambongan 4 days TG New Year 2013

อัตราค่าบริการ *** 29 ธ.ค. 56 – 1 ม.ค. 57 // 30 ธ.ค. 56 – 2 ม.ค. 57***

* ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                         38,888.-          บาท
* ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                         38,000.-          บาท
* ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     37,200.-          บาท
* พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                             5,500.-           บาท    

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ BA16301 Bali-Buro 5 days GA Jul-Sep 2013

* ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  30,999.-          บาท
* ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   30,499.-          บาท
* ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 29,999.-          บาท
* พักเดี่ยวเพิ่ม  5,500.-          บาท  

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว...บาหลี

 

 

วัดปุราตะนาลอต วัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวบาหลี เป็นหนึ่งในเจ็ดของวัดที่ถูกก่อตั้งขึ้นในยุค ศตวรรษที่ 16 โดยนักบวชฮินดู ชื่อ นาราธาร์ ปุระทามันอายุน  เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวีมาก่อนสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1634 ภายในวัดจัดไว้สวยงามด้วยสวนและคูน้ำมีศาลเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น
ปุระเบซากี เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของบาหลี ตั้งอยู่เชิงเขากุหนุงอากุง เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีถือเป็นมาตาแห่งวัดทั้งหลาย ปุระสาระวาตี วัดซึ่งตั้งอยู่ในสวนน้ำ พร้อมกับสระบัวขนาดใหญ่สองข้างทางของทางเข้าก็จะเรียงรายไปด้วยดอกบัวจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงาม
ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์  เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้วประกอบไปด้วยหมู่บ้านเพเนโลกันและคินตามณี ทะเลสาบบาตรู เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่สถิตย์ของเทวีดานู เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ
บุโรพุทโธ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทรเป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา  หาดโลวิน่า  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลีหาดทรายเป็นสีดำแปลกตา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีรีสอร์ตตั้งอยู่ริมทะเลเป็นจำนวนมาก
วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์เตียร์ตาอัมปีล ที่ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำขจัดปัดเป่าโชคร้ายชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ และปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเขตหมู่บ้านแหล่งผลิตไม้แกะสลัก บารองแดนซ์ เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว บารองเป็นตัวแทนแห่งความดี ลักษณะครึ่งคนครึ่งสิงห์ ส่วนรังดาเป็นแม่มดฝ่ายอธรรม