หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> เขมร

รหัสโปรแกรมทัวร์ KH16901 นครวัต-นครธม-เมืองหริหราลัย 3 วัน PG

แพจทัวร์เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป(ไม่ต้องรอกรุ๊ป) ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน

เสียมเรียบ–โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค-ปราสาทบากอง-พนมบาเค็ง-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง–ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..