หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> จีน

รหัสโปรแกรมทัวร์ 03010 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน SEP-DEC 2016

กำนดการเดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2559  ราคาเริ่ม  17,999  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม 

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

THE PLACE-  ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03009 นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4คืน กันยายน-ตุลาคม 2559

กำนดการเดินทาง 10-14 กันยายน,20-24,22-26 ต.ค. 2559  ราคา  18,900  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

นานกิง-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่ง

หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก- ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน

ร้านผ้าไหม-ถนนนานกิง-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว

วัดฉงหยวน-จัตุรัสหยวนหย

ซุโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)

ตำหนักฝานกง-ร้านไข่มุก-นานกิง

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03008จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ฟงหวง 5วัน4คืน กันยายน 2559

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณฟ่งหวง

กำนดการเดินทาง 16-20,23-27 กันยายน,28 ก.ย.- 02 ต.ค.,30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2559  ราคา  16,800  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)

ร้านใบชา-ลำธารแส้ทองทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหมร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า

หยางเจียเจี้ย)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

ร้านนวดเท้า

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจี้ย 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03007เฉินตู-จิ้วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน กันยายน 2559

กำนดการเดินทาง 13-18,17-22 กันยายน 2559  ราคา  25,900  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติ

จิ่วจ้ายโกว              

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา

ในอุทยาน)-ชมโชว์ทิเบต จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ร้านใบชาเมืองตูเจียงเยี่ยน

ตูเจียงเยี่ยน-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตตารี่)

ร้านหินตาสวรรค์-ถนนคนเดินชุนซีลู่

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03006

กำนดการเดินทาง 12-19,19-26 กันยายน 2559  ราคา  33,900  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)

จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง

(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ร้านใบชา

เมืองตูเจียงเยี่ยน

ตูเจียงเยี่ยน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตง้อไบ๊

ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)

องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋วง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหยก-ศาลเจ้าสามก๊ก

ร้านนวดเท้า-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03005เฉินตู เต้าเฉิง ย่าติง 8 วัน 7 คืน SEP 2016

กำนดการเดินทาง19-26 กันยายน 2559  ราคา  39,900  บาท

สอบถามรายการเพิ่มเติม ติดต่อ 02-148-4699 หรือ sk9tour@gmail.com

เฉินตู-เมืองหย่าอัน-เมืองตันปา

ตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)

หมู่บ้านทิเบต-เจียจูจังไช่-ทุ่งหญ้าถ่ากง

วัดถ่ากง-มืองซินตูเฉียว 

ซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-ย่าติง

อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เต้าเฉิง

เต้าเฉิง-วัดปั้งผู่-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า

(เจดีย์ขาว)-ซินตูเฉียวซินตูเฉียว-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03004Zhangjiajie 4D3N SEP 2016

 

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง-จางเจียเจี้ย(E3 8645:16.25-20.50)    

X

X

X

JIN HUA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า

หยางเจียเจี้ย)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร

ร้านนวดเท้า

 

 

 

 

ä

ä

ä

JIN HUA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านใบชา-ลำธารแส้ทองทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม

ä

ä

ä

SUNSHINE HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

4

แกรนด์แคนยอน (ล่องเรือ)-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจี้ย สนามบินดอนเมือง (E3 8646 : 21.50-00.35+1)    

ä

ä

ä

 

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ 03003Zhangjiajie 5D4N OCT 2016

วันที่

กำหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง-จางเจียเจี้ย(E3 8645:16.25-20.50)    

X

X

X

VIENNA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง

 

 

 

ä

ä

ä

JIANGTIAN HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)

ร้านใบชา-ลำธารแส้ทองทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้านผ้าไหม

ä

ä

ä

JIN HUA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า

หยางเจียเจี้ย)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

ร้านนวดเท้า

 

ä

ä

ä

SUNSHINE HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจี้ย สนามบินดอนเมือง (E3 8646 : 21.50-00.35+1)    

ä

ä

ä

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..