หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง

รหัสโปรแกรมทัวร์ HK0103มาเก๊า - จูไห่ ? ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนNX

มาเก๊า - จูไห่ – ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน มาเก๊า ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

ไฟล์ทขาไป ...NX 879 BKK-MFM 02.55-06.50

ไฟล์ทขากลับ... NX 882 MFM-BKK 18.10-19.55

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

25-27 Jan

01-03, 08-10, 15-17 Mar

22-24, 29-31 Mar

13,900 บาท/ท่าน

12,500 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK0102ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน(HX)

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืนไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!

      เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER   ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน   ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิมโดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ไฟล์ทขาไป...HX768 BKK-HKG 08:50-12:40

ไฟล์ทขากลับ...HX 773 HKG-BKK 23: 05-01:10+1          

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

13-16 Feb, 27 Feb-02 Mar

06-09 , 20-23 Mar

16,900 บาท/ท่าน

14,900 บาท/ท่าน

3,000 บาท

* ราคาข้างต้น การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป *

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK0101มาเก๊า-จูไห่?ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน FD

มาเก๊า-จูไห่–ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

            มาเก๊า ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน

 จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล *ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน*

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

 

ไฟล์ทขาไป... FD2542 DMK-MFM 10.15-13.45

             FD762  DMK-MFM 10.10-13.40             

ไฟล์ทขากลับ.. FD2545 MFM-DMK 17.50 -19.45

                    FD765   MFM-DMK 19.50 -21.30                  

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

15-18, 22-25 Feb

01-04, 08-11, 15-18, 22-25 Mar

17,900 บาท/ท่าน

15,900 บาท/ท่าน

4,000 บาท/ท่าน

27-30 Mar , 03-06 Apr

18,500 บาท/ท่าน

16,500 บาท/ท่าน

4,000 บาท/ท่าน

12-15 ,13-16 Apr

24,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท/ท่าน

6,000 บาท/ท่าน

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK17107ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3 คืน

HK17107ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  (โดยสายการบิน HX)

((HKG-SZX-ZHU-MFM :  LANTAU )

วันที่14-17, 21-24 พ.ย.28 พ.ย.-01ธ.ค.56 ราคา 19,500 บาท //วันที่12-15, 19-22, 26-29 ธ.ค. 56 ราคา 19,900 บาท//วันที่29 ธ.ค.-01ม.ค. 2557 (FD2508/FD2503) ราคา 22,900 บาท

BY HX 768 : 08.50-12.40 / HX 773 : 23.05 – 01.10 + 1

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เที่ยวเกาะลันเตา / Shopping  City Gate /Shopping Nathan (-)

D2  ฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์) /เซินเจิ้น(โชว์ Splendid / ช้อปปิ้งหลอหวู่) (DS/L/ D)

D3 อาหารเช้าเซินเจิ้น - จูไห่(ซิตี้ทัวร์/โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (B /L/ D)

D4  อาหารเช้ามาเก๊า (ซิตี้ทัวร์ / ชมเวเนเชี่ยน) นั่งเรือกลับฮ่องกง- กรุงเทพ  (B / L / -)

— พัก ฮ่องกง 1 คืน  (Rosedale kowloon) / เซินเจิ้น 1คืน /จูไห่ 1คืน 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK17106มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน

HK17106มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน

(MFM-ZHU -HKG :DISNEY LAND)(BY FD 2542 /FD 2547)

วันที่05-08 ธ.ค. 56 ราคา 20,900 บาท//วันที่29 ธ.ค.-01 ม.ค. 2557 ราคา 23,900 บาท

D1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า (FD2542:1010-1340)

    (ซิตี้ทัวร์ / ชมเวเนเชี่ยน : ลูกค้ากลับโรงแรมเองค่ะ )   (- /- / D)

D2 อาหารเช้า– จูไห่ สวนหยวนหมิงชิงหยวน (ซิตี้ทัวร์/โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (B/L/ D)

D3 อาหารเช้าเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง- ดีสนีย์แลนด์   หรือ เที่ยวเกาะลันเตา เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (B)

D4 ฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์)  - เฟอร์รี่สู่มาเก๊า กรุงเทพ  (B / L / -)

       (FD2547:2235-0025+1)

— พัก มาเก๊า 1คืน /จูไห่ 1 คืน/ฮ่องกง 1 คืน  Rosdale kowloon

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK17105มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4 วัน 3คืน

HK17105มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (BY FD 2542 / FD 2545 )  

วันที่14-17 ธ.ค. 56//11-14 ม.ค.,15-18, 22-25ก.พ. 2557 ราคา 16,900 บาทเท่านั้น

วันที่ 07-10 Dec (TG750/TG753) ราคา 19,900 บาท//วันที่28-31 Dec  (FD2542/2547) ราคา 21,900 บาท  

D1  กรุงเทพฯ –มาเก๊า (FD2542:1010-1340) /จูไห่(โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (- /-/ D)

D2  จูไห่ (ซิตี้ทัวร์)/ ฮ่องกง อิสระ (B /L/ -)

D3  ฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์)  - เฟอร์รี่สู่มาเก๊า (B/L/-)

D4  มาเก๊า (ซิตี้ทัวร์)–กรุงเทพ  (B / L / -) / (FD2545:1750-1945)

— พัก ฮ่องกง 1 คืน  (Silka Seaview /Largos hotel ) /จูไห่ 1คืน / มาเก๊า 1คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK17104 ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา4วัน3คืน

วันที่12-15, 19-22, 26-29 Dec ราคา 17,500 บาท//14-17, 21-24 Nov

28 Nov-01Dec ราคา 16,900 บาท//29 Dec-01Jan (FD2508/FD2503) ราคา20,500 บาท

 

HK17104 ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา4วัน3คืน(สายการบิน HX)

= BY HX 768 : 08.50-12.40 / HX 773 : 23.05 – 01.10 + 1

D1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น ( ช้อปปิ้งหลอหวู่ )  (- / - / D)

D2  เซินเจิ้น (ชมสินค้าพื้นเมือง) – เฮียงบู๋ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา    (B / L / D)

D3  ซัวเถา – เกามาหยู – เซินเจิ้น ( ชมศูนย์วิจัยยาจีน )   (B / L / D)

D4  อาหารเช้า-ฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์/อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน) – กรุงเทพฯ  (B / L / -)     

— พัก เซินเจิ้น 2 คืน / ซัวเถา 1 คืน  

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK17103มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน

วันที่ 05-08 Dec (FD2542/2547) ราคา 18,900 บาท

วันที่ 07-10 Dec (TG750/TG753) ราคา 19,900 บาท

วันที่28-31 Dec  (FD2542/2547),29Dec-01Jan (FD2540/2545) ราคา 22,900 บาท    

HK17103มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (BY FD 2542 / FD 2545 )

D1  กรุงเทพฯ –มาเก๊า (FD2542:1010-1340)

      จูไห่ (ซิตี้ทัวร์ /โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (- /- / D)

D2  จูไห่ (ซิติ้ทัวร์) - เซินเจิ้น(โชว์ Splendid )   (B /L/ D)

D3 เซินเจิ้นฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์) – อิสระตามอัธยาศัย (B/L/ -)

D4  ฮ่องกง - มาเก๊า(ซิตี้ทัวร์/ ชมเวเนเชี่ยน)–กรุงเทพ  (B / L / -) 

      (FD2545:1950-2130)

— พัก จูไห่ 1คืน  /เซินเจิ้น 1คืน / ฮ่องกง 1 คืน

 (HKG : Silka Seaview / Rosdale kowloon)

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MF17102มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 4วัน 3คืน FD

วันที่ 09-12 พ.ย.,14-17 ธ.ค.,11-14 ม.ค 2557 ,15-18 , 22-25 ก.พ. 2557 ราคา 13,500 บาทเท่านั้น

 

MF17102มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 4วัน 3คืน (BY FD 2542 / FD 2545  )  

D1  กรุงเทพฯ –มาเก๊า (FD2542:1010-1340) /จูไห่(โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (- /-/ D)

D2  จูไห่ -(ซิตี้ทัวร์)/ ช้อปปิ้งกงเป่ย  (B/L/D)

D3  จูไห่ – มาเก๊า (ซิตี้ทัวร์/ ชมเวเนเชี่ยน) (B /L/-)

D4  มาเก๊า-อิระตามอัธยาศัย - กรุงเทพ  (B / - / -) 

      (FD2545:1750-1945)

— พัก จูไห่  2 คืน /   มาเก๊า 1 คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MF17101 มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน

วันที่ 17-19 มกราคม 2557 ราคา 11,900 บาท

มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (BY FD 2542 / FD 2545 )  

D1  กรุงเทพ–มาเก๊า (FD2542:1010-1340)– จูไห่-โชว์หยวนหมิงชิงหยวน  (-/-/D)

D2  จูไห่ (ซิติ้ทัวร์) ช้อปก๊กเป่ย /  (B/L/D)

D3  จูไห่ – เดินทางสู่มาเก๊า(ซิตี้ทัวร์ / ชมเวเนเชี่ยน) – กรุงเทพฯ (B/L/-)  

       (FD2545:1950-2130)

 — พัก จูไห่ 2 คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK16807.1 ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น 3วัน2คืน EK

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท เดือนตุลาคม-ธันาวาคม 2556

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY  หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว  เก็บภาพประทับใจกับเมืองจำลองของจีน ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINAช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง  ช้อปสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์

พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380

พิเศษ2. พักโรงแรมระดับ  4ดาว

พิเศษ3. อาหารพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK16807 ฮ่องกง มาเก๊าไหว้พระใหญ่ 4วัน3คืน EK

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท เดือนกันยายน-ธันวาคม 2556

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยววัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT นั่งกระเช้านองปิง  360 องศา นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลินหมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิวช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาเซนาโด้สแควร์

พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380

พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4ดาว ไม่เหนื่อยลากกระเป๋า

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK16806.1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน UL

ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 (9 ท่าน ออกเดินทางมีไกด์ไปด้วยค่ะ)

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์  เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นโซนใหม่ กริซลีย์ กัลซ

ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน

พิเศษ1. บินสบาย มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง

พิเศษ2. พักโรงแรมระดับ  4 ดาว

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ HK16806 ฮ่องกงไหว้พระใหญ่ 3วัน2คืน UL

ราคาเริ่มต้น 18,900.- เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAYเก็บภาพประทับใจกับถนนดารา AVENUE OF STARนั่งกระเช้านองปิง  360 องศา นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน

พิเศษ1. บินกับสายการบินศรีลังกัน มีจอทุกที่นั่ง

พิเศษ2.พักฮ่องกงระดับ  4ดาว

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว...ฮ่องกง

 

 

วิคตอเรีย พีค หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง เดอะ พีค เป็นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด ตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจี อะเวนิว ออฟ สตาร์ สถานที่รำลึกถึงอัจฉริยบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง มีลายพิมพ์มือดาราแผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ จิตวิญญาณแห่งแฟนตาซี มิคกี้เมาส์รอต้อนรับคุณสู่ดินแดนแห่งความสุขที่สุดพร้อมเครื่องเล่นมากมาย โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง ธีมปาร์คขนาด 80 เฮคตาร์ นี้มีเครื่องเล่นนิทรรศการและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรายรอบเขารถกระเช้าที่เชื่อม 2พื้นที่
รีพัลส์ เบย์ หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกง ยังใช้เป็นฉากการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง วัดซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกง เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง บริเวณวัดงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ
เลดี้ส์ มาร์เก็ต ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียง เลดี้ส์ มาร์เก็ตเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋าเครื่องประดับ หอนาฬิกา สัญลักษณ์ที่โดดเด่นในจิมซาโจ่ย เป็นส่วนหนึ่งของสถานีต้นทางของรถไฟสายเกาลูน-แคนตัน ทำจากอิฐสีแดงและหินแกรนิต สูง 44 เมตร