หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย

รหัสโปรแกรมทัวร์ MA9818 เมดาน 5 วัน 4 คืน


ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 – 3 ท่านราคาท่านละ          17,900   บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                            3,500              บาท

เด็กต่ำกว่า12 ปีมีเตียงลด                                     1,000    บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่มีเตียงลด   1,500              บาท

มัดจำท่านละ 9,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 14 วัน

รอบวันหยุดเพิ่มท่านละ  2,000  บาท

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MA9817 เมดาน 4 วัน 3 คืน


ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) ราคาท่านละ       16,900   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคา        16,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงลด 1,000  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงลด 1,500 บาท

ท่านที่ประสงค์พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                        2,900  บาท

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ ML9807 มะละกา- เลโก้แลนด์-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า- 4 วัน 3 คืน


ผู้ใหญ่ท่านละ 16,900 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงลด      400 บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 16,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ลด  1,000 บ.

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ    2,900    บ.

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MS9803 กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน


ผู้ใหญ่ท่านละ 19,500 . (ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงลด   400  บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 19,500 . (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง) บนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม  หากต้องการ เปิดห้องเพิ่ม คิดเพิ่ม  1,000 บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ลด  1,000 บ.

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ    4,000  บ.

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MS9802 คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน


ผู้ใหญ่ท่านละ  20,900 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี  มีเตียง ราคาลดลง  400    บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 20,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก1ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงราคาลดลง  1,000 บ.

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    4,500 บ.

เด็ก 2 -3 ขวบท่านละ 9,500 บ.ไม่มีที่นั่งในรถ ไม่มีเตียง

เด็กต่ำกว่า 2 ปี 4,100 บาท ไม่มีที่นั่งในรถ ไม่มีเตียง ไม่มีอาหาร

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MS9801™ มาเล ? สิงค ครบสูตร 6 วัน 5 คืน


ผู้ใหญ่ท่านละ  21,900บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงราคาลดลง      400 บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 21,900บ.(ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก1ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่มีเตียง ราคาลดลง 1,000 บ.

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  5,500   บ.

เด็ก 2-31/2ปี    9,500 บ.ไม่มีเตียง ไม่มีที่นั่งในรถ

อัตรานี้รวมภาษีสนามบินและเซอร์ชาร์ทน้ำมัน

    

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว...มาเลเซีย

 

 

หอสูงฝาแฝดเปโทรนัส เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452เมตร มีชั้นทั้งหมด 88ชั้น ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท มัสยิดปุตราสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบจุคนได้ 15,000 คน กำแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2ที่เมืองคาซาบลังกา
อาคารสุลต่านอับดุลซามัคและหอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคารเก่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ส่วนที่เป็นหอนาฬิกามักจะเรียกว่าบิ๊กเบนมาเลเซีย จัตุรัสเมอร์เดก้า ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด เนื่องด้วยสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของเสาธงสูง 95 เมตร เคยได้ชื่อว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกมาก่อน
เก็นติ้ง  ชื่อนี้คงคุ้นหูคนไทยมานานโดยเฉพาะนักเดินทางท่องเที่ยวเก็นติ้งเป็นแหล่งบันเทิงที่รวมความหลากหลายไว้ในที่เดียวกัน ระดับโลกที่มีมาหลายสิบปี วัดถ้ำบาตู อยู่ทางตอนเหนือของกรุงวลาลัมเปอร์ไปประมาณ 14 กม.มีถ้ำที่ใหญ่โตจำนวนหลายถ้ำเชื่อมต่อกัน บางแห่งผนังถ้ำสูงถึง 100 เมตร
เกาะลังกาวี กลุ่มเกาะเมืองร้อนจำนวน 104 เกาะซึ่ง 36 เกาะจะเป็นเกาะหินอ่อนเกือบทั้งสิ้น ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์ เป็นจุดดึงดูดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของเกาะลังกาวี จากจุดหมู่บ้านโอเรียลเต็ลวิลเลจจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง มุ่งสู่ยอดเขา กูนุง มะจิงจั้ง