หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> พม่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17009 พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม-หงสาฯ 3 วัน 2 คืน 8M SEP 2016

พม?า - ย?างกุ?ง - สิเรียม-หงสาฯ 3 วัน 2 คืน (ช-ย)
พิเศษ !!! กุ?งมังกร + เป?ดป?กกิ่ง + กุ?งหงสาฯ
 
ราคาพิเศษ 11,900 บาท/ ท่าน  พักเดี่ยว 3,900 บาท
เดินทางวันที่ 12-14/13-15/18-20/19-21/25-27/26-28 / 27-29 ก.ย.  
 
***ราคารวมทุกอย่างแล้วครับ***

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17008 เจาะลึกพม่า 6 วัน 5 คืน

Grand พม?า 6 วัน 5 คืน (มีบินภายใน)
มัณฑะเลย?-พุกาม-อินเล-พระธาตุอินทร?แขวน-ย?างกุ?ง
 
เดินทาง 02-07/09-14/16-21/23-28 ก.ย ราคา 38,500 บาทเท่านั้น
 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17007 ย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน 2016

MM17007 ย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน 2016

วันที่          ราคา 19,999 บาท

วันที่          ราคา 19,999 บาท

วันที่          ราคา 19,999 บาท

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17006 ย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน 2016

MM17006 ย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน 2016

ราคา 16,900 บาท

วันแรก : สุวรรณภูมิ ย่างกุ้ง สิเรียม – พระพุทธรูปหยกขาว – ช้างเผือก –เจดีย์กาบาเอ (-/L/D)

วันที่สอง : เมืองหงสาวดี (พะโค) – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน  (B/L/D)

วันที่สาม :พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปไจ้ปุนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17005 ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-อินแขวน 4 วัน 3คืน 2016

MM17005 ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-อินแขวน 4 วัน 3คืน  2016

ราคา 15,500 บาท/ท่าน

วันแรก          สุวรรณภูมิ ย่างกุ้ง สิเรียม – ตลาดสก็อต  (-/-/D)

วันที่สอง         เมืองหงสาวดี (พะโค) – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน   (B-L-D) 

วันที่สาม        พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระพุทธรูปไจ้ปุน  – พระพุทธรูปหยกขาว – ช้างเผือก -เจดีย์กาบาเอพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (B-L-D)     

วันที่สี่            ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - วัดบารมี – กรุงเทพฯ    (B/L/-)            

                                                                                 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17004 มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน 2016

MM17004 มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน 2016

เดินทางวันที่ 12-15 / 13-16 เมษายน  ราคา 25,900 บาท/ท่าน

เดินทางวันที่ 10-13            พฤษภาคม  ราคา 24,900 บาท/ท่าน

เดินทางวันที่11-14               กรกฎาคม ราคา 24,900 บาท/ท่าน

วันแรก          ดอนเมืองมัณฑะเลย์วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อู่เป่ง - พระราชวังมัณฑะเลย์– มัณฑะเลย์ฮิล  (-/-/D)

วันที่สอง         มัณฑะเลย์ มิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี – วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์พุกาม (B/L/D)

วันที่สาม        พุกาม  ตลาดเช้าเมืองพุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี - วิหารธรรมยันจี  – วัดสัพพัญูญู - วิหารชเวชันดอ (B/L/D)

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17003พม่า - ย่างกุ้ง -หงสาวดี-อินแขวน 3 วัน 2 คืน MAR-APR

MM17003พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม 3 วัน 2 คืน รวมค่าวีซ่า  สายการบินนกแอร์//DD//Y5//8M

พิเศษ !!! กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุ + วีซ่า (ช-ย)

ราคา 13,900.-/ท่าน

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17002พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี3 วัน 2 คืน DD SEP 2016

MM17002พม่า - ย่างกุ้ง -หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

PRO NOK AIR (DD) THAI AIRLINE (ช-ย) ราคา 12,900 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 3900 บาท

เดินทางตลอดเดือนกันยายน 

 11-13/13-15/18-20/20-22/25-27/27-29 ก.ย  

**รายการเต็มโปรดสอบถามเจ้าหน้า

ที่

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ MM17001 พม่า 3 วัน 2 คืน / ไหว้พระ 9 วัด DD MAR-APR 2014

MM17001พม่า 3 วัน 2 คืน / ไหว้พระ 9 วัด รวมวีซ่า

ราคา 10,500 บาท
 
01-03/07-09/08-10/14-16/15-17 มี.ค.
01-03/07-09/08-10 ก.พ.
17-19/18-20/24-26/25-27/31ม.ค.-02 ก.พ.
17-19/18-20/24-26/25-27 ม.ค.
21-23/22-24/28-30/29-31 มี.ค.
04-06 /18-20/19-21/25-27/26-28 เม.ย.
 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว...พม่า

 

 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าอายุเก่าแก่กว่าสองพันห้าร้อยปี เพื่อเสริมบารมีที่เปรียบเสมือนกับจิตวิญญาณชาวย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็ก ๆ สูงเพียง 5.5 เมตร อยู่บนก้อนหิน บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ มีพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายใน
พระราชวังบุเรงนอง รู้จักกันในชื่อดีในนามผู้ชนะสิบทิศ เคยเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก พระพุทธมหามุนี หรือรู้จักกันในนามพระล้างหน้า ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพม่า ที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริดปิดทอง ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์เกาะกลางน้ำอายุนับพันปี ต้องนั่งเรือพายข้ามไป ประมาณ 10 นาที เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวเมืองสิเรียม
เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์อย่างเมืองพุกามที่มีความสำคัญด้านพุทธสถาน นับเป็นดินแดนอารยธรรมที่เปี่ยมไปด้วยพระเจดีย์ และวัดาอารม ตลาดสก็อต  เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง