หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย >>MS9802 คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน

MS9802 คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน 

สุดคุ้มครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน
Sultan Abdul Samad Building


(บินลงกัวลาฯ -บินกลับจากสิงคโปร์ 5 วัน )  
การเดินทาง    19-23ก.ค./8-12ส.ค./18-22ก.ย./9-13,16-20,23-27ต.ค.56


วันแรก         กรุงเทพ – กัวลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด์

04.30 น.             พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย
07.10 น.             ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่  FD   3571
10.05 น.             เดินทางถึงสนามบินLCCTนำสัมภาระขึ้นรถผ่านชมความเป็นอยู่ของชาวมะลายู
12.00 น.             บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1) เข้าสู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ จากนั้นเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์  สถาน
ที่พักตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวนมากมายบนภูเขาสูง สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์มหรือเลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
18.30 น.             บริการอาหารค่ำ (มื้อที่2) แบบสุกี้หม้อไฟ   ชาบู-ชาบู   จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
20.30 น.             เข้าที่พัก โรงแรมฮอริเทจ  ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามสถาปัตยกรรมยุโรปหรือระดับใกล้เคียงกัน


วันที่สอง      คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ

07.00 น.             บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า  นำท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้านจากนั้นแวะเที่ยว น้ำตกอีสกันดา  ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่  ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
13.00 น.             บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านสู่สถานี SKY WAYกระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)  ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมเครื่องเล่น)หากท่านจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัยสุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโนหรือจะช้อปปิ้งกับสินค้าที่มีหลายหลาย ได้ตามสะดวก (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์) เลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิด


วันที่สาม      เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู

07.00 น.             อรุณสวัสดิ์ตื่นเต้นกับบรรยากาศสดชื่นของทิวเขายามเช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่  5 )
08.30 น.             นำท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้งสินค้าจำพวกช็อคโกแลตในราคาโรงงาน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน  นำคณะเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมK.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ”
เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านสู่ ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทำเนียบรัฐบาลและมัสยีดสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่อลังการก่อนเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)  ชมย่านการค้าผสมผสาน บนถนนเดียวกัน จากนั้นก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่านสู่รัฐยะโฮร์
เย็น                      บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 )
22.00 น.             เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ รัฐที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยู่ติดกับสิงคโปร์ เข้าที่พัก  โรงแรม นิวยอร์ค หรือโรงแรม เซเรซ่า   หรือระดับใกล้เคียงกัน                                                                                               


วันที่สี่          ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ (ซิตี้ทัวร์- เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล )

06.00 น.             บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8 ) นำท่านสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั้น นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์  ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ ผ่านชมอนุสาวรีย์ เซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิล ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมอาคารศาลสูงที่งดงามและโรงแรมเวสทินเคยที่สูงที่สุดในโลกอนุสาวรีย์ช้างซึ่งรัชกาลที่ ๕พระราชทานให้สิงคโปร์ จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับสิงโตทะเล หรือเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศริมทะเลชมโอเปร่าเฮ้าส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์  ซึ่งออกแบบได้อย่างแปลกตายิ่ง  จากนั้น นำท่านนั่งรถ สู่เกาะเซ็นโตซ่า พาท่านสนุกกับ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE ซึ่งเป็นที่เดียวและที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น (อาหารกลางวันอิสระเพื่อความสะดวก ) เชิญท่าน ตื่นตาตื่นใจกับ

   สูงที่สุดในโลก รถไฟเหาะตีลังการางคู่
   ครั้งแรกในโลก เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
   ครั้งแรกในโลก ดินแดน Sci-Fi
   ครั้งแรกในโลก ปราสาทเชร็คและภาพยนตร์4 D
   สนุกที่สุดในโลก ทรานฟอเมอร์
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเช่น  เผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมาย
18.30 น.             พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นำท่านขึ้นรถ อำลาเกาะเซ็นโตซ่า
19.00 น.             บริการอาหารค่ำ มื้อที่ 9 เข้าที่พัก โรงแรม ROYAL@QUEEN ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง หรือะดับใกล้เคียงกัน

 


วันที่ห้า        สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-เจ้าแม่กวนอิม-มาริน่าเบย์แซนด์(ช้อปปิ้ง) –กรุงเทพฯ

07 .30 น.            บริการอาหารเช้า (มื้อที่  10) ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์    ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า  ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  การThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี    หัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์    นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดจีน และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู พิเศษ นำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry,  เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้า ถนนออชาดย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด  ของ สิงคโปร์  (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยช่วงช้อปปิ้ง)
15.30 น.             นำท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.15 น.             เครื่องบินสายการบิน ไทเกอร์แอร์ หรือ เจ็ทสตาร์  เที่ยวบินที่ TR118 / 3K 513  นำท่านสู่กรุงเทพฯ
19.35 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
อัตราค่าบริการ รอบปกติ  


ผู้ใหญ่ท่านละ  20,900 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี  มีเตียง ราคาลดลง  400    บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 20,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก1ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงราคาลดลง  1,000 บ.

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    4,500 บ.

เด็ก 2 -3 ขวบท่านละ 9,500 บ.ไม่มีที่นั่งในรถ ไม่มีเตียง

เด็กต่ำกว่า 2 ปี 4,100 บาท ไม่มีที่นั่งในรถ ไม่มีเตียง ไม่มีอาหาร

 

อัตรานี้รวมค่าบริการ
- ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการหรือระดับเดียวกันกรุงเทพ ฯ-กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ  /ภาษีสนามบินไทย / ภาษีสนามบินสิงคโปร์และค่าน้ำมัน /ค่าหมวกที่ระลึก/อาหารตามรายการ 10  มื้อ/ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามขนาดผู้โดยสาร/ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ โดย Universal เล่นได้ทุกอย่าง  
ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ1 ใบ 15 ก.ก.  หาก นำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบินประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ. คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 500,000 บ. /โรงแรม 4 คืน   (สำหรับท่านที่พักสามคน ที่เก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม)/หัวหน้าทัวร์ไทย 1 ท่าน มัคคุเทศก์มาเลเซีย  1ท่าน  
อัตรานี้ไม่รวม   ทิป ไกด์ คนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติประมาณ 400 บ. ต่อท่าน
หรือตามความพึงพอใจของผู้เดินทาง
ทิปพนักงานยกกระเป๋า,อาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง    , โทรศัพท์ , ซักรีด , มินิบาร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง (
เงื่อนไขการจอง    มัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังการจอง  3  วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   15 วัน
ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของท่าน FAX มายังเบอร์ 02-148-4779 สำหรับ คนไทยต่างด้าว เดินทางได้ โดยขอวีซ่าและแจ้งเข้าแจ้งออก ที่ตรวจคนเข้าเมือง สอบถามเพิ่มเติม
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

  1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 8, 00 0   บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย   15 วันก่อนการเดินทาง
  2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง   มิฉะนั้น ทางบริษัท จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

              เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด

  1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย   7 วัน ก่อนการเดินทาง

 หมายเหตุ
1.         บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และบริษัทของสงวน    สิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 16 ท่านขึ้นไป
2.         บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.         หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.         รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.         มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7.         หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน ช่น การเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น  
8.         บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ,กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
9.         ให้ถือว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเสมือนสัญญา ของการขายทัวร์ ที่ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องได้ ในกรณีใดๆ
หมายเหตุ :         1. ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด บริษัทไม่แนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินที่บินต่อกัน เที่ยวบินต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าของสายการบินนั้นๆ และก่อนการจองตั๋วเครื่องบินจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบวันเดินทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้งว่า กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งมีกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ทางบริษัทออกเดินทางได้
                         2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพิมพ์ รายละเอียดรายการจากทางเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้ง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะยึดถือตามรายการฉบับสมบรูณ์เท่านั้น                  

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา